Pripravujeme sa na Budapester Internationales Chorfestival und Wettbewerb

Tešíme sa môžeme reprezentovať Slovensko na celosvetovej súťaži Budapester Internationales Chorfestival und Wettbewerb.

Zúčastniť sa môžeme aj vďaka týmto sponzorom:

http://pivonana.sk/  –  Firma NANA spol s.r.o. Prešov

http://www.presov.sk/ – Mesto Prešov

http://www.kapusany.sk/  – Obec Kapušany

Súkromná osoba – Jozef Vavrek

LAUDACO, s.r.o. is certified distributor of the KRONOTEX products

Kedže je účasť na tejto súťaží finančne náročná, momentálne zháňame sponzorov, potešíme sa každému finančnému daru.
Podporiť nás môžete akoukoľvek ľubovoľnou sumou.

Poďme spoločne reprezentovať Slovensko a šíriť dobrú zvesť.
ĎAKUJEME, GOSPELOVÁ SKUPINA G.O.D.´s

ČÍSLO ÚČTU: SK08 0900 0000 0050 6619 0743