G.O.D.'s

G.O.D.`s je vokálno inštrumentálna skupina mladých ľudí zapálených pre americký gospel. Interpretujú skladby Kirka Franklina, Cheryl Porter, Whitne Houston, FlyAn…

Koncerty a podujatia

Príďte sa pozrieť na naše vystúpenie. Tešíme sa na Vás!

Koncert Soli Deo Gloria, Krosno

11.1.2020

Novoročný koncert, Viola Prešov

24.1.2020

Diplomový koncert Lenky Bednárovej - Žalmy, KPC Prešov

24.2.2020

Nahrávanie, Ranč Kráľova lehota

23.3. 2020

Noc kostolov, Uzovské Pekľany

5.6.2020

Campfest, Kráľová lehota

3.8. 2020

Krajská súťažná prehliadka Viva il Canto Bardejovské kúpele: Zlaté pásmo

15.9. 2020

Koncert pre Kardinála Jozefa Tomka Bardejovské Kúpele

15.9. 2021

Online koncert KD Prievidza

19.12. 2021

Festival Teba viac Kapušany

15.9.2023

Námestie Svidník

18.12. 2023

Hudba je pre nás Vášňou

Hudba nás skutočne napĺňa. Tým, že spievame americký gospel, a v poslednom čase sme začali spievať aj slovenské piesne, poväčšine z tvorivej dielne našej vedúcej Janky, to vnímame naozaj inak. Spev je pre nás zároveň aj rozhovor s Bohom, je to modlitba. Je to niečo, čo sa nedá len tak slovami opísať, je to emócia, zážitok. Snažíme sa rozvíjať naše talenty, ktoré nám dal náš Pán a my Ho zato chválime a ďakujeme mu. Nevnímame to ako povinnosť, je to pre nás poslanie.

DSC_3231

Mgr. Jana Tomko Ferenčíková

Mgr. Jana Tomko Ferenčíková ukončila štúdium hudobného umenia a estetiky na Prešovskej Univerzite v Prešove roku 2011. Zborové dirigovanie absolvovala u Mgr. Tatiany Švajkovej, PhD. a tiež pôsobila niekoľko rokov ako členka zboru a sólistka v zbore Juventus Pedagogika pod jej vedením. Jana Tomko Ferenčíková momentálne vyučuje na Cirkevnej základnej umeleckej škole sv. Mikuláša odbor spev, zborový spev a hudobnú teóriu. Spolu so sestrou Petrou Ferenčíkovou, DiS. art sa podieľali na realizácii niekoľkých hudobných projektov gospelovej hudby hlavne ako sólistky.

400294685_885591203095315_337802514638765112_n

Františka Daráková

Je absolventkou CZUŠ sv. Mikuláša v Prešove, kde úspešne ukončila 2. cyklus v odbore hra na flaute. Už odmalička rada spievala, a tak sa ako 12-ročná začala venovať aj sólovému spevu. Pod vedením Mgr. Jany Tomko Ferenčíkovej, DiS. art., sa dostala ku gospelu a zoskupeniu G.O.D.’s. V roku 2022 získala 2. miesto v kategórii „sólisti” na súťaži Psallite Deo v poľských Kętach. V súčasnosti je študentkou Gymnázia sv. Moniky v Prešove.

368399346_230550233376454_665609320065127294_n

Anna Kováčová

Anna je dlhoročnou sympatizantkou G.o.d.s a posledný rok aj jeho oficiálnou členkou. Hudbe sa venuje od detstva. Ako desaťročnú si ju pod krídla zobrala Jana Tomko Ferenčíková a viedla ju na ceste spevu. Formovala z nej speváčku, ktorá pôsobila vo viacerých speváckych zboroch, zúčastňovala sa rôznych speváckych súťaží a prinášala radosť zo spevu a umenia ľudom okolo. Umenie jej nezostalo iba ako hobby, pretože sa rozhodla venovať sa mu na profesionálnejšej úrovni. Momentálne študuje muzikálový spev v Banskej Bystrici na Akadémii umení. Jej veľkou túžbou je prostredníctvom umenia zjavovať Boha, jeho lásku a dobrotu.

DSC_3231

Po celý život chcem spievať Pánovi a svojmu Bohu hrať, kým len budem žiť.

Jana Tomko Ferenčíková

Radi prídeme zaspievať aj k Vám.

Ak chcete takouto formou potešiť ucho i dušu publika, priateľov či zamestnancov podniku, neváhajte nás kontaktovať.

Prispejte na fungovanie zboru 2% Z Vašich daní