G.O.D.'s

G.O.D.`s je vokálno inštrumentálna skupina mladých ľudí zapálených pre americký gospel. Interpretujú skladby Kirka Franklina, Whitney Houston, Take 6 a pod. Členmi sú: Janka Tomko Ferenčíková, Damiána Jurašková, Klaudia Krivá, Janka Petríková.

Najbližšie podujatia

Príďte sa pozrieť na naše vystúpenie v týchto najbližších termínoch. Tešíme sa na Vás!

Trebišov - Evanjelický kostol

8.12.2019

14:00 hod.

Eperia - Prešov

8.12.2019

17:00 hod.

Poetika - Prešov

14.12.2019

20:30 hod.

Hudba je pre nás Vášňou

Hudba nás skutočne napĺňa. Tým, že spievame americký gospel, a v poslednom čase sme začali spievať aj slovenské piesne, poväčšine z tvorivej dielne našej vedúcej Janky, to vnímame naozaj inak. Spev je pre nás zároveň aj rozhovor s Bohom, je to modlitba. Je to niečo, čo sa nedá len tak slovami opísať, je to emócia, zážitok. Snažíme sa rozvíjať naše talenty, ktoré nám dal náš Pán a my Ho zato chválime a ďakujeme mu. Nevnímame to ako povinnosť, je to pre nás poslanie.

DSC_3231

Mgr. Jana Tomko Ferenčíková

Mgr. Jana Tomko Ferenčíková ukončila štúdium hudobného umenia a estetiky na Prešovskej Univerzite v Prešove roku 2011. Zborové dirigovanie absolvovala u Mgr. Tatiany Švajkovej, PhD. a tiež pôsobila niekoľko rokov ako členka zboru a sólistka v zbore Juventus Pedagogika pod jej vedením. Jana Tomko Ferenčíková momentálne vyučuje na Cirkevnej základnej umeleckej škole sv. Mikuláša odbor spev, zborový spev a hudobnú teóriu. Spolu so sestrou Petrou Ferenčíkovou, DiS. art sa podieľali na realizácii niekoľkých hudobných projektov gospelovej hudby hlavne ako sólistky.

DSC_3269

Janka Petríková

Ako 13 ročná začala spievať v skupine G.O.D.’s. Vďaka tomu začala chodiť na hodiny sólového spevu ku Mgr. Janke Tomko Ferenčíkovej. Okrem spevu vyštudovala prvý stupeň hry na husliach na Základnej umeleckej škole Mikuláša Moyzesa. Momentálne študuje na Prešovskej univerzite učiteľstvo hudobného umenia a dejepisu.

DSC_3314

Damiána Jurašková

Členka pôsobiaca od počiatku tohto zoskupenia sa volá Damiána Jurašková. Narodila sa a dodnes aj býva v Prešove. Od malička túžila byť učiteľkou v materskej škole a Boh jej túto túžbu začal plniť, keď začala študovať na Pedagogickej a sociálnej akadémii v Prešove a hneď po úspešnej maturite vyštudovala predškolskú pedagogiku na Pedagogickej fakulte v Prešove. Popri štúdiu na strednej a vysokej škole navštevovala hodiny sólového a zborového spevu na Cirkevnej ZUŠ sv.Mikuláša v Prešove pod vedením Mgr.Janky Tomko Ferenčíkovej. Štyri roky bola učiteľkou v súkromnej MŠ, no momentálne ju čaká zmena – poslanie – učiť v cirkevnej MŠ v Prešove. Hovorí: „Vždy som túžila viesť už odmalička malé deti k Pánovi…Boh mi túto túžbu naplnil a verím, že mi bude pomáhať s láskou aj naďalej a deťom v tejto cirkevnej MŠ ponúknem aj kúsok z amerického gospelu“, dodáva na záver.

DSC_3213

Klaudia Krivá

Klaudia spieva v G.O.D.´s tiež už od jeho vzniku. Podobne ako členka Damiána, aj Klaudia začala so sólovým spevom u Júlie Smolkovej v CVČ Ebony a v štúdiu pokračuje v CZUŠ sv. Mikuláša v odbore sólový a zborový spev u Jany Tomko Ferenčíkovej. Vyštudovala odbor Dizajn interiéru na Strednej Škole podnikania v Prešove. Taktiež sa zúčastnila rôznych speváckych súťaží, kde si odniesla aj niekoľko ocenení. Najvýznamnejším z nich je hlavná cena Grand Prix, ktorú získala na medzinárodnom festivale duchovnej hudby „Psallite Deo 2017“ v Poľskom mestečku Kety.

DSC_3231

Po celý život chcem spievať Pánovi a svojmu Bohu hrať, kým len bude žiť.

Jana Tomko Ferenčíková

Radi prídeme zaspievať aj k Vám.

Ak chcete takouto formou potešiť ucho i dušu publika, priateľov či zamestnancov podniku, neváhajte nás kontaktovať.

Prispejte na fungovanie zboru 2% Z Vašich daní